Thứ tư, Tháng mười - 17/10/2018

Cùng học Bảng chữ cái HiraganaCùng học Tiếng Nhật cơ bản – Bảng chữ cái Hiragana đầy đủ với 4 Video sau đây:
Luyện viết Bảng chữ cái Hiragana thế nào?

Sau khi tải bảng chữ cái Hiragana dưới đây và in ra giấy, bạn có thể luyện viết chữ bằng cách viết đè lên các chữ cái. Bạn cũng được hướng dẫn thứ tự các nét, một điểm quan trọng để viết chữ tiếng Nhật đẹp.

Tải bảng chữ cái Hiragana tại đây: http://adf.ly/1OJRYu

Dưới đây là hỉnh ảnh Bảng chữ cái Hiragana.

Hiragana Trang 1

Hiragana Trang 2
Báo Nhật


Loading...

Cùng học Bảng chữ cái Hiragana

Đánh giá bài viết

Có Thể Bạn Nên Xem

Tham khảo thêm

Loading... 
Có thể bạn quan tâm