Thứ tư, Tháng mười một - 21/11/2018

Tại sao phải dùng trợ từ trong tiếng Nhật?Báo Nhật – Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao trong tiếng Nhật lại có nhiều trợ từ đến vậy ??? Điểm tên các trợ từ tiếng Nhật:  “に, を, で, と, は, へ” … Và tại sao phải dùng những trợ từ trong tiếng Nhật? Cùng Báo Nhật tìm hiểu tại sao phải dùng trợ từ trong tiếng Nhật nhé. 

Về cơ bản thì một ngôn ngữ bất kì sẽ có thứ tự là S-V-O hoặc S-O-V
– Tiếng anh…vv… có trật tự từ là S-V-O

– Tiếng NHẬT , tiếng hàn, tiếng mông cổ …vv … có cấu trúc là S-O-V

Xét ví dụ sau :

(1) giáo viên đang dạy tiếng nhật

(2) giáo viên tiếng nhật đang dạy

– Câu (1) dạng S-V-O thì ta sẽ phân biệt được giáo viên (S), tiếng nhật là (O).vì chúng được cách nhau bởi động từ (V)

– Với câu (2).. dạng S-O-V … dạng này gây ra mâu thuẫn và khó hiểu..ở ví dụ này giáo viên có còn là chủ ngữ (S) , tiếng nhật là đối tượng (O) nữa không..hay là giáo viên tiếng nhật là 1 danh từ…vì lúc này ngoài cách hiểu giáo viên đang dạy tiếng nhật ta còn cách hiểu khác là giáo viên tiếng nhật đang dạy học

?? ĐỂ tránh gây khó hiểu cho người nghe..người Nhật thêm TRỢ TỪ vào câu nói (* rất linh hoạt phải không các bạn )….trợ từ joshi hay teniwoha sẽ có trách nhiệm cho chúng ta biết đâu là Subject (S), đâu là Object (O) bằng cách đi theo sau làm hậu tố cho các từ mà nó bổ nghĩa . Do đó các trợ từ này được gọi là các hậu vị từ…

Ví dụ :

こちら は たなかかさん です。Đây là ông /bà/cô Tanaka

こちら ( người này hoặc là đó hoặc là đây…)こちら là chủ đề của câu được chỉ ra bởi trợ từ は

です // là động từ thường được dịch là ” là ” hoặc ” nó là ”

たなかかさん // cụm từ này là bổ đề

Nguồn: Kosei


Tại sao phải dùng trợ từ trong tiếng Nhật?

5 (1) vote

Có Thể Bạn Nên Xem

Tham khảo thêm

Loading... 
Có thể bạn quan tâm