Thứ ba, Tháng mười một - 13/11/2018

Liên HệBáo Nhật được lập với mục đích chia sẻ các thông tin  hữu ích liên quan đến Nhật Bản. Cập nhật các thông tin chính sách mới nhất phổ biến tới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Thông tin chia sẻ của các bạn sẽ là những miếng ghép tạo nên kênh thông tin hoàn chỉnh về Nhật Bản để xây dựng Cộng Đồng Người Việt Tại Nhật Bản. Chúng tôi sẽ lưu trữ và phổ biến rộng rãi toàn bộ những thông tin hữu ích mà các anh chị chia sẻ.

Báo Nhật
Báo Nhật – Tin Tức Nước Nhật – Du Học Nhật Bản – Du Lịch Nhật Bản – Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản

Thông tin chia sẻ của các anh chị sẽ được lưu trữ tại các mục sau:

CỔNG THÔNG TIN CHIA SẺ THÔNG TIN NHẬT BẢN

call  Điện thoại : +61468867899
mail  Email : [email protected]

Lưu ý: Trong trường hợp không thể hoàn thành mẫu đơn dưới đây, xin vui lòng gửi email với nội dung như trong mẫu đơn bên dưới về địa chỉ [email protected] với tiêu đề CHIA SẺ THÔNG TIN VỀ NHẬT BẢN.

Liên Hệ

5 (5) votes