Báo Nhật – Một đất nước giàu có, nền kinh tế phát triển mạnh thì đương nhiên mọi thứ sẽ thay đổi ngày càng hiện đại là điều tất nhiên. Trong đó cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng là lĩnh vực có sự...