Báo Nhật – Nhật Bản là xứ xở những ngọn núi tuyệt đẹp; người dân vùng núi ở Nhật đã phát triển truyền thống văn hoá đặc trưng cho riêng mình mà khi đến các vùng núi khác nhau trên khắp Nhật Bản, bạn...