Báo Nhật – Chắc hẳn các bạn cũng biết, Samurai được hiểu một cách thông thường chính là các võ sĩ phục vụ dưới Shougun (tướng quân), Daimyo (lãnh chúa). Samurai là tầng lớp võ sĩ cao quý trong lịch sử...