Báo Nhật – Hôm 24.2 là thứ sáu đầu tiên chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện chiến dịch “Premium Friday” cho phép nhân viên của họ kết thúc công việc sớm. Nhưng thực tế lại ít người mặn mà,...