Báo Nhật – Giá mà những sáng kiến, phát minh vô cùng hữu ích đến từ Nhật Bản này được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới thì sẽ tuyệt vời biết bao. Nhật Bản là một đất nước có nhiều thắng cảnh...