Báo Nhật – Tại Nhật Bản, nhờ thời tiết phân biệt bốn mùa rõ rệt, bạn có thể thưởng thức nhiều loại hoa thay đổi theo từng mùa. Trong mỗi thành phố của Nhật Bản, bạn có thể tìm thấy nhiều vườn hoa đẹp,...