Báo Nhật – Với sự hiện đại của công nghệ thì giờ đây bạn đã có thể nạp tiền và sử dụng vé Suica trên iPhone 7, iPhone 7 Plus và Apple Watch 1. Thêm thẻ Suica vào Apple Pay Điều kiện: Bạn cần có một...