Báo Nhật – Phim Nhật thường chứa đựng nhiều triết lý sống chân thực và sâu sắc. Năm 2018 này, bất cứ lúc nào bạn cảm thấy nhớ nhà hoặc muốn tìm lại hơi ấm của người thân ở xa, hãy bật 18 phim Nhật này...