Báo Nhật – Từ năm 2020, xem quảng cáo ngay trên mặt trăng sẽ không còn nằm trong các bộ phim viễn tưởng. Ispace là một công ty khởi nghiệp non trẻ của Nhật Bản nhưng đã kêu gọi...