Báo Nhật – Trong lịch sử Nhật Bản, có rất nhiều thanh kiếm được gắn với hai chữ “huyền thoại”. Bạn sẽ thấy chúng cực kỳ quen thuộc vì đã xuất hiện rất nhiều trong các tác phẩm nghệ thuật của quốc gia...