Báo Nhật – Nếu bạn sắp tới đất nước mặt trời mọc hãy tham khảo nhé, còn những người chưa có kế hoạch thì lên lịch trình phấn đấu đi thôi. Đường hầm hoa tử đằng Kawachi Fuji ở Fukuoka. Hồ Happo nằm ở...