Báo Nhật – Được Chính phủ cho phép đi vào khu vực phong tỏa mỗi năm 30 lần và mỗi lần không quá 5 giờ, nhưng những nạn nhân còn sống sót vẫn chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực tìm kiếm người thân mất tích sau...