Báo Nhật – Vẫn còn nhiều câu nói văng tục nặng hơn cả “Baka” mà bạn có thể chưa biết đấy. Có nhiều lời đồn đại rằng trong từ điển Nhật Bản không có những lời chửi thề hoặc nói tục, tuy nhiên điều này...