Báo Nhật – Nước Nhật có một nét văn hóa rất đặc trưng trong giao tiếp, chính là “Shakoujirei” (tạm dịch “lối nói hình thức, xã giao). Nghĩa là nói chỉ để làm vui lòng đối phương, hoặc cho lịch sự, hợp...