Báo Nhật – Chiều qua, UB Thường vụ QH cho ý kiến báo cáo giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm (VS ATTP) giai đoạn 2011 – 2016. Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, Phó...