Báo Nhật – Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác mình bị lạc lõng hay khác thường về trang phục, bộ dạng…khi đi du lịch tại một nơi xa lạ nào đó chưa? Mỗi quốc gia, mỗi vùng sẽ có sự khác biệt về văn hóa,...