Báo Nhật – Hơn 500 người ở Tokyo và 200 người ở tỉnh Fukushima, thông qua đại diện của mình, đã nộp đơn kiện chính phủ Nhật Bản về luật an ninh có hiệu lực hồi tháng 3.2016, truyền thông Nhật Bản cho...