Báo Nhật – Các nhóm chuyên gia y tế chuyên nghiên cứu về người cao tuổi Nhật Bản cho rằng: 75 tuổi trở lên mới đuợc coi là người cao tuổi. Hiện nay ở Nhật Bản, 60 là tuổi về hưu , tuy nhiên đến tận 65...