Báo Nhật – Lịch sử còn ẩn chứa nhiều sự thật đáng sợ mà dẫu cho mãi ngàn sau, người đời vẫn rùng mình khiếp sợ.  Dưới đây là 8 sự thật lịch sử có thật khiến nhiều người khiếp sợ vì độ tàn bạo của con...