Báo Nhật – Nếu bạn trải qua một ngày chẳng như ý, có những điều khiến bạn cảm thấy nặng lòng… Xem clip nhảy cực nhoi của cô gái này, bạn sẽ thấy: “Kệ, cứ quẩy cho vui trước đã, buồn tính sau!”....