Báo Nhật – Một vệt máu được phát hiện trên xe hơi của nghi phạm Yasumasa Shibuya có mẫu ADN trùng với ADN của bé Lê Thị Nhật Linh. Các nhà điều tra tịch thu vật chứng từ nhà của nghi phạm Shibuya....