Báo Nhật – Lễ hội bao gồm gần 30 gian hàng nhiều trưng bày triển lãm hình ảnh quảng bá về tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực. Từ ngày 6-8/4, “Lễ hội Việt Nam tại Aichi 2018 –...