Báo Nhật – Lễ hội Inuyama được  tổ chức vào ngày thứ bảy và chủ nhật đầu tiên của tháng tư , lễ hội bắt đầu được tổ chức từ năm 1635 để tưởng nhớ vị thần Harituna.Lễ hội này được chỉ định là văn hóa...