Báo Nhật – Giúp người nghèo bằng tài năng bí hiểm của bản thân, hacker Hamza Bendellad suýt trả giá phải lên ghế điện vì mức án tử hình bên công tố đưa ra. Hamza Bendelladj là ai? Hamza sinh năm 1988...