Báo Nhật – Xin thân chào tất cả các bạn. Tôi biết khi mình đề cập đến các vấn đề nhạy cảm thế này có thể làm động chạm đến lòng tự trọng của người Việt nói chung trong đó có bản thân Tôi, và một số...