Cơ quan cảnh sát Nhật Bản vừa công bố tình hình bắt giữ tội phạm nước ngoài trong năm 2015, trong đó liên quan đến người Việt Nam là 2.488 vụ, tăng 61,6% so với năm 2014. Tính ra, trung bình mỗi ngày...