Báo Nhật – Ý tưởng đơn giản của một người dùng Twitter về việc chống mất cắp ô đi mưa đang được Internet nhiệt tình ủng hộ. Là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm thấp nhất thế giới, người dân...