Báo Nhật – Nhật Bản là một quốc gia cực kỳ an toàn. Do đó, bạn khó có thể trở thành nạn nhân của bất kỳ loại tội phạm bạo lực nào trong nước. Trên thực tế, tỷ lệ tội phạm là quá thấp. Thậm chí đến nỗi...