Báo Nhật – Thêm 4 anh trai đi ăn cắp xe công nông của người nông dân nhưng “Ăn cắp kiểu “công nghiệp” ! Ngày 27, cảnh sát tỉnh Aichi đã bắt Phan Thanh Hải ? – フィン・タン・ハイ, 33 tuổi cùng 3 đồng bọn đã ăn...