Báo Nhật – Gia đình ông Ziona Chana sống ở Ấn Độ vô cùng đặc biệt. Ông có 39 bà vợ, 94 người con, 14 cô con dâu và 33 đứa cháu sống trong ngôi nhà 4 tầng với 100 phòng ở Baktawng, Mizoram. Tất cả các...