Báo Nhật – Có bao giờ bạn để ý thấy người Nhật thường ăn lươn nhiều vào 1 thời điểm giữa hè ở trong năm không? Việc ăn lươn vào mùa hè phổ biến đến nỗi họ còn chọn ra 1 ngày được gọi Doyo Ushi No Hi...