Báo Nhật – Vỡ òa, vui sướng, tự hào, hạnh phúc… khó có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của hàng triệu trái tim Việt Nam ngay lúc này. Xa xứ nhưng trái tim vẫn cùng chung nhịp đập chính là cảm xúc...