Báo Nhật – Trong cuộc sống thì không ai là không có sai lầm cả và sai lầm nào cũng phải trả giá, nhưng cái giá có đáng không thì bạn đọc “những dòng cuối “của bạn du học sinh viết trước khi lên máy...