Báo Nhật – Sau 22 năm gây ra tội lỗi với chính hai con ruột của mình, người mẹ tưởng đã trốn khỏi sự truy đuổi của cơ quan chức năng, đã yên vui với gia đình mới… Nhưng rồi một ngày, bà phải tra tay...