Báo Nhật – Thật sự là không ai qua được trình giả gái của các nam sinh Nhật Bản. Nói về giả gái, chắc chắn không nơi đâu qua mặt được giới trẻ Nhật Bản. Những chàng trai Nhật Bản giả gái đã ”thành...