Báo Nhật – Nhiều người thắc mắc rằng luật hôn nhân ở Việt Nam, quy định Anh em họ trong gia đình không được phép kết hôn thì ở Nhật điều đó có được chấp nhận hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có...