Người dân Nhật Bản đang rất xôn xao về siêu anh hùng Chojin Neiger xuất hiện giúp người nông dân… làm ruộng. Hãy cùng gặp gỡ anh chàng siêu nhân Chojin Neiger trong bài viết của chúng tôi, một anh...