Báo Nhật – Nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, không chỉ có Mỹ và Triều Tiên bị ảnh hưởng, điểm tín nhiệm quốc gia của Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Theo đánh...