Báo Nhật – Từng là thành phần nắm giữ quyền lực lớn trong xã hội, vị thế của các Samurai đã dần dần bị thay thế khi Thiên hoàng Minh Trị thực hiện cuộc cải cách toàn diện, thay đổi toàn bộ diện mạo...