Báo Nhật – Ở Aomori hằng năm có 2 triệu lượt du khách đến tham quan một lễ hội trong truyền thuyết. Lễ hội có tên là Nebuta Matsuri được tổ chức vào mỗi năm từ ngày 2 đến ngày 7/8. Quy mô sự kiện...