Báo Nhật – Đến rạng sáng 2/11, nhiều người vẫn tập trung trước Apple Store dù nhân viên cửa hàng cố gắng thuyết phục họ giải tán. “Sao các bạn không đi coi phim, đi ăn quanh đây đi, đừng nằm ở đây...