Báo Nhật – Theo Henley & Partners, một công ty tư vấn đầu tư và định cư nổi tiếng trên thế giới, Nhật Bản là quốc gia đáng sống nhất tại châu Á và xếp hạng 31 thế giới. Theo Asiancorrespondent đưa...