Báo Nhật – Bão cát ở miền Bắc của Trung Quốc đã đẩy chất lượng không khí xuống mức độc hại và tầm nhìn suy giảm tại Bắc Kinh cũng như khu vực lân cận. Bắc Kinh trong những ngày bụi mù vì bão cát Thủ...