Báo Nhật – Ngoài thuế ra, thì bảo hiểm cũng là vấn đề gây nhiều thắc mắc đối với các bạn đang đi làm chính thức và baito tại Nhật  Thông qua bài này, Báo Nhật sẽ giải đáp một số thắc mắc xung...