Báo Nhật – Nhật Bản đang nỗ lực kiểm soát tình trạng gia tăng các vụ bắt nạt tại trường học, một trong những vấn đề nhức nhối tại các cơ sở giáo dục ở quốc gia này. Thống kê của Bộ Giáo dục Nhật Bản...