Báo Nhật – Nếu khóa phần mềm không ăn thua, hãy khóa cả phần cứng. Tùy thuộc vào cách dạy dỗ, có gia đình rất khắt khe trong việc con cái chơi game, có gia đình lại tương đối thoải mái. Hiểu điều này,...