Báo Nhật – Cấy ghép đầu là việc xưa nay chỉ thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng trong thực tế, một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng người Ý tên là Sergio Canavero sắp tới sẽ sẽ phụ trách ca...